Podmínky používání
§1 Pro účast ve hře Zelené impérium je zapotřebí souhlasit s těmito podmínkami používání.
§2 Zelené impérium poskytuje možnosti, se kterými mohou uživatelé mezi sebou komunikovat. Za písemné a obrazové obsahy zodpovídá sám uživatel. Pornografické, rasistické, urážlivé nebo platné právo porušující obsahy mohou vést k okamžitému zrušení účtu. Toto obecně platí pro zneužití těchto možností.
§3 Žádný uživatel nemá nárok na účast ve Zelené impérium. Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat hráče, kteří poruší tyto podmínky používání, platné právo či dobré mravy.
§4 Podvádění ve hře:
(1) Každý hráč se zavazuje používat jen jeden účet co server, takzvané "Multis" nejsou povoleny.
(2) Dary, půjčky nebo zvýhodněné obchody jakéhokoliv druhu ve hře nejsou oprávněné, s tímto spojená výjimka účtu ve prospěch jiného účtu bude potrestána jeho zablokováním.
(3) Obzvláště výhodné kondice mezi účty, především jednoho směru, budou přísně kontrolovány.
(4) Bugy musí být okamžitě oznámeny a nesmí být použity ani pro vlastní ani pro spřátelené účty.
(5) Závady, které vedou k neplánovanému získání kapitálu a které nejsou jednotlivě uvedeny, ale mohou být přesto zneužity k neférové hře, nesmí být používány, neboť hrozí vymazání.
§5 Bots nebo jiná nářadí, která mohou hru velmi ovlivnit, jsou přísně zakázána.
§6 Hra Zelené impérium nepřebírá ručení za škody způsobené jejím používáním. Náhrada škody je v každém případě vyloučena.
§7 Členství může být kdykoliv zrušením účtu ukončeno.
§8 Pokyny administrátorů a moderátorů musí být uposlechnuty.
§9 Stane-li se jeden z těchto paragrafů neplatným, neovlivní to platnost ostatních paragrafů.